Рисуване с бои

Пещерна рисунка Пещерна рисунка
Arnolfini Portrait - Jan van Eyck Arnolfini Portrait / / (1434)
Папа Инокентий X - Диего Веласкес Pope Innocent X / / (1650)
Octopod - Mikael Hvidtfeldt Christensen Octopod /
  Различните видове бои предполагат различни техники за използване, различен начин на разтваряне, различно време за съхнене.
  Още пещерните хора са предпочитали този начин- рисуване с бои, върху стените на пещерата, за да пресъздадат сцени от живота си, да възвеличат боговете в които са вярвали, да почетат храната си, да упражняват върху рисункте ловните си техники и др.. В исторически план живописта, заема много голям дял от изобразителните изкуства. През периода на Ренесанса (14-17в.), за художниците настъпва преломен момент. В този период са изобретени и придобиват популярност маслените бои, което променя, като цяло начина на рисуване с бои. От големите стенописи, живописта се прехвърля върху платна. Това позволява на творците да рисуват без технически ограничения. През този период, живописта е в своя разцвет. От това време са останали и до днес имената на Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Рафаел. Изкуството и науката се развиват с пълна сила. Погледа на твореца се обръща, към човека, като към вселена. Човека е в центъра на интереса на авторите, както в изкуството, така и в науката и философията.
  До този момент изкуството често пъти има църковен характер, скулптура и живопис се обединяват под архитектурната шапка на църквата. След периода на Възраждането обаче, изкуствата се обособяват като напълно самостоятелни. Те вече не са само в услуга на църквата или на властта, вече имат светски характер. Появяват се портрети на обикновени хора, пейзажи и натюрморти. Библейските сюжети започват все повече да намаляват, или да се доближават все повече до живота на обикновените хора.
  Периода на Възраждането в Европа не е единствения важен период за изкуството, разбира се. Живописта, както и останалите изкуства, преминава през много етапи. Научните открития оказват силно влияние и върху нея. Откриването на различни материали с които може да се рисува - като на пример акрила (20в.) води след себе си и нови подходи и идеи. С променянето на нагласите и нравите в обществото, се налагат и различни сюжети и сцени в картините. Изкуството се провокира от живота, както навярно и обратното.
  Независимо през какво минава изкуството, за да го видим каквото е днес, рисуването с бои си остава сред любимите начини на художници, а и на любители, да изразят своите емоции, идеи и чувства. Изкуството намира широко място в света на човека. То е неразривна част от историята - от древни времена, до днес.
Гледане на Кафе
Developed by: bezramka