Рисуване с акрилни бои

Автопортрет - Анди Уорхол Автопортрет / / (1967)
лалета - акрил - Майкъл Арнолд лалета / / (2008)
Есен - Тим Гагнън Есен / / (2011)
  Рисуването с акрилни бои е сравнително ново откритие за света на изкуството. За първи път, като материал предназначен за строителството, този вид бои се появяват през 20 -30 години на 20в. В началото художниците ги използват на експериментално ниво. Като материал вече предназначен за рисуване, акрила навлиза през 50 години на 20в.. Лекотата с която се работи с него, както и възможността да имитира маслени или акварелни бои в зависимост от техниката, бързо го превръща в често използван материал за художниците. Акрилните бои се разтварят с вода, съхнат бързо и с тях може, да се рисува върху всякаква повърхност, стига да не е мазна. Когато изсъхне акрила, става твърд и гъвкав, като гума. Това не позволява, както при маслената живопис, да се смесват слоевете, след като мине определено време. При акрилната живопис, за разлика от маслената, обаче може да се прилага техниката "мокро в мокро" (характерна за акварелната живопис).
  Така, художника има свободата да решава каква техника да използва за творбата си.
  Какво е необходимо за рисуване с акрилни бои? Как да стартираме нашата картина? На първо място, е добре да решим, какво ще рисуваме. Дали ще пресъздадем реално съществуващ обект, като се опитваме да го наподобим достоверно или ще изразим емоции само с помощта на цвета. След като темата е изяснена, можем да изберем носителя на картината (това ще рече повърхността върху която да рисуваме - платно, хартия, дървена плоскост). Когато се рисува с акрилни материали, за разлика от маслото на пример, не е необходимо повърхността да е предварително грундирана. Ако се рисува върху хартия, може да се прилагат техники характерни за акварела. При рисуване с акрилни бои върху платно, може да се използват някои техники характерни за маслената живопис. Както вече стана дума, акрилните бои се разтварят и разреждат с вода, а след като изсъхнат не могат, да се разтворят повторно. Ето защо, когато приключите да рисувате е важно, да измиете четките си с топла вода и сапун, докато се махне всичката боя от тях. В случай, че сте избрали да рисувате върху платно с акрил, може да лакирате картината си след като изсъхне. Това ще придаде завършен вид на творбата ви и ще запази цвета за по-дълго време.
  При рисуване с акрилни бои, могат да се прилагат всички правила в живописта. Може да се търси перспективно и достоверно пресъздаване на видимото, може да се изобразяват и най-малките детайли, а може и да се оставим само на емоцията и да я изразим, чрез цветовете. Всичко е индивидуално решение на художника.
Гледане на Кафе
Developed by: bezramka